„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Wizytacja generalna

W dniach 16-20 lutego br. gościłyśmy w naszym domu s. Lucynę Lubińską przełożoną generalną naszego Zgromadzenia, która przyjechała do naszej wspólnoty w ramach przeprowadzanej wizytacji Zgromadzenia.

Wizytacja ta wynika z prawa kanonicznego oraz naszego prawodawstwa, które nakazuje wyższym przełożonym wizytowanie wspólnot Zgromadzenia.

Jest to nie tyko forma kontroli, ale przede wszystkim jeden ze sposobów utrzymywania życzliwych kontaktów z przełożoną wyższą i siostrami. Wizytacja pozwala również na gruntowne poznanie życia zakonnego i działalności apostolskiej sióstr i wspólnoty.

Spotkania, rozmowy, modlitwy budowały nasz czas wspólnego bycia ze sobą. Pozwoliły na pogłębioną refleksję naszego podążania drogą terezjańską oraz przypomniały najważniejsze aspekty naszej zakonnej konsekracji.

Cieszymy się z wizyty matki, w naszej wspólnocie i dziękujemy za wspólnie przeżyty czas wizytacji.

s. Dawida Prusińska CST

Podziel się: