„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Nawiedzenie relikwii bł. Stefana Wyszyńskiego

Z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” relikwie Prymasa Tysiąclecia odwiedzają różne parafie. Jego członkowie, pod wpływem wrześniowej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, postanowili, także poprzez peregrynację relikwii, szerzej propagować tę postać. Peregrynacja odbywa się pod hasłem: “Samemu Bogu przez Maryję”.

W poniedziałek 27 czerwca br. w parafii św. Franciszka z Asyżu w Ostródzie gościliśmy relikwie bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego. Uroczyste przywitanie relikwii przez ojca proboszcza Roberta Twardokusa w Godzinie Miłosierdzia rozpoczęło czas czuwania i modlitwy, którym towarzyszyły myśli i rozważania Prymasa Tysiąclecia. Siostry Terezjanki włączyły się w czas nawiedzenia prowadząc Drogę Krzyżową z Prymasem Stefanem Wyszyńskim, wg opracowania dk. Waldemara Rozynkowskiego.

Uroczysta Msza święta o godz. 18.00 była dziękczynieniem Bogu za dar beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz prośbą przez Jego wstawiennictwo o łaskę wierności Bogu.

O godz 21.00, w godzinie Apelu Jasnogórskiego wraz z Maryją dziękowaliśmy Bogu za życie, powołanie i dar beatyfikacji.

Dzięki życzliwości ojca proboszcza, późnym wieczorem relikwie błogosławionego Stefana nawiedziły również dom zakonny sióstr Terezjanek. Po przywitaniu relikwii wspólnotowo odmówiłyśmy Litanie do bł. Stefana Wyszyńskiego zawierzając naszą wspólnotę, nas same oraz nasze rodziny. Relikwie również nawiedziły nasze chore siostry, które nie mogły modlić się z nami w kaplicy.

Pożegnanie relikwii w parafii zakończyło się 28 czerwca br. o godz. 9.00

Warto wspomnieć, iż 60 lat temu Prymas Wyszyński nawiedził parafię Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostródzie, a w kronice parafialnej odnotowano o tym wydarzeniu: “Niezwykłym wydarzeniem dla parafii były nawiedziny Księdza Prymasa. W drodze z Gniezna do Olsztyna przejeżdżał przez Ostródę dnia 24 kwietnia 1962 r. W Ostródzie zatrzymał się zaledwie przez 2 godziny, wstępując do kościoła i przyjmując na plebanii skromny posiłek. Te krótkie chwile wystarczyły jednak, aby wyszła zobaczyć swego Prymasa cała Ostróda. O godz. 11.00, gdy nadjechał, biura były puste, cała trasa głównej drogi przy ul. Czarnieckego to jedno morze głów ludzkich. Parafianie obliczają, iż przywitało Księdza Prymasa około 15 tysięcy ludzi”.

Życie Prymasa Tysiąclecia uczy nas, że Bóg jest Panem historii. To Bóg wyznaczył czas w życiu Prymasa do wypełnienia określonego zadania, którego dokonał dla naszej Ojczyzny. Dziś radujemy się, że mamy tak wielkiego Orędownika w niebie, który wstawia się za nami.

I wciąż brzmią w naszych uszach i sercu pamiętne słowa Jana Pawła II: „Nie byłoby tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było twojej wiary nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła” – powiedział Jan Paweł II 23 października 1978 r. w czasie audiencji dla Polaków po wyborze na Stolice Piotrową, mówiąc o kard. Wyszyńskim.

A ks. prof. Waldemar Chrostowski stwierdza: „Właściwie nie da się napisać biografii Karola Wojtyły bez biografii kard. Stefana Wyszyńskiego. Tak samo jak nie da się napisać roztropnej i uczciwej biografii kard. Wyszyńskiego bez biografii Karola Wojtyły”

Dziękujmy Bogu przez Maryję, że dał naszej umiłowanej Ojczyźnie oddanych i mężnych Synów polskiej ziemi. Niech ich nauczanie będzie żywe w naszych sercach, abyśmy nie zaprzepaścili danego nam daru.

s. Dawida Prusińska CST

Podziel się: