„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Droga Krzyżowa z biskupem Wygnańcem

Wielki Post w Kościele to święty czas. Czas 40-dniowego przygotowania do najważniejszej chrześcijańskiej uroczystości – Wielkanocy. Wielki Post jest przede wszystkim czasem pokuty i nawrócenia. W tym okresie następują pewne zmiany w liturgii i związanych z nią obrzędach. Uroczystości stają się bardziej wyciszone i skłaniają do refleksji nad sobą, relacją z Bogiem i bliźnim. To również czas medytacji nad męką Chrystusa, czemu służą nabożeństwa, np. Droga Krzyżowa czy Gorzkie żale.

Tradycją parafii pw. św. Franiszka z Asyżu, do której przynależą ostródzkie siostry Terezjanki jest bezpośrednie włączenie się w prowadzenie Drogi Krzyżowej przez poszczególne grupy parafialne. Nasza wspólnota została poproszona o prowadzenie Drogi Krzyżowej w dniu 18 marca br.

Spełniając obowiązek wynikający z troski o pielęgnowanie i rozszerzanie kultu Założyciela Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka, którego proces beatyfikacyjny jest w toku, zdecydowałyśmy się na poprowadzenie tegorocznej Drogi Krzyżowej w oparciu o Jego myśli. Biorąc pod uwagę, iż w Ostródzie i naszej parafii jest wielu kresowiaków, myśl o przybliżeniu osoby biskupa Wygnańca była bardzo intuicyjna. Również tocząca się wojna na Ukrainie, tak bardzo przypomina sytuację z życia biskupa Szelążka, który sam na sobie doświadczył skutków napaści sowieckiej. To właśnie On w nocy z 15 na 16 stycznia 1944 roku został aresztowany. Zarzut jaki postawiono biskupowi Szelążkowi to wroga działalność na rzecz władz ZSRR oraz współpraca z Watykanem. Po ciężkim i wyczerpującym pobycie w więzieniu, ostatecznie odzyskał wolność 6 maja 1946 roku i został deportowany do Polski.

Tegoroczną Drogę Krzyżową zawierzenia poprowadziłyśmy dzięki przygotowanym tekstom przez siostrę Bogumiłę Ptasińską CST w oparciu o wydarzenia i myśli związane z biskupem Szelążkiem. Teksty z rozważaniami Drogi Krzyżowej w oparciu o życie, nauczanie i zachowaną korespondencję Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka zostały udostępnione w Specjalnym Biuletynie.

s. Dawida Prusińska CST

Podziel się: