„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Poznajemy św. Teresę od Dzieciątka Jezus

Schola parafialna przy parafii św. Franciszka z Asyżu w Ostródzie od września spotyka się na cotygodniowych próbach prowadzonych przez siostrę Dawidę Prusińską.  Śpiew scholi dziecięcej podczas Mszy świętej niedzielnej z udziałem dzieci, jest posługą, która pozwala pięknie i pełniej przeżywać Eucharystię nie tylko dzieciom, ale również ich rodzicom. Udział w scholi parafialnej to nie tylko forma spotykania się z rówieśnikami, nauka nowych piosenek, zawiązywanie nowych relacji, ale również formacja duchowa, która musi iść w parze z odkrywaniem nowych pasji i umiejętności. Schola dziecięca ma już za sobą warsztaty muzyczne, które poprowadziła Małgorzata Hutek oraz występ na koncercie podczas piątego Franciszkańskiego Festynu Parafialnego wraz z Małgorzatą Hutek.

Spotkanie formacyjne rozpoczęłyśmy modlitwą w domu zakonnym w Ostródzie uczestnicząc w kaplicy we wspólnej adoracji. Czas obecności z Jezusem wypełniony był śpiewem, modlitwą w ciszy oraz wezwaniami z Koronki Dziecięctwa Duchowego. Adorację zakończyła wspólnie odczytana modlitwa do św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Centralne spotkanie formacyjne poświęcone było zapoznaniu dzieci z postacią św. Teresy od Dzieciątka Jezus, jej historią życia, powołania i małej drogi, czyli jej duchowemu przesłaniu dla świata. Dzieci żywo interesowały się postacią świętej, zadając wiele pytań i poszukując wspólnie odpowiedzi na poszczególne zagadnienia. Wiele radości sprawił moment ubrania stroju karmelitańskiego na wzór św. Teresy jednej z dziewcząt ze scholi. Był to moment największych emocji i wrażeń. Dzięki opisowi ubioru św. Teresy dziewczęta zapamiętały po jakich symbolach i atrybutach można poznać św. Teresę od Dzieciątka Jezus.

Całość naszego spotkania dopełniła nauka piosenki do św. Teresy: “Mam na imię Tereska”, która bardzo szybko przypadł do gustu wszystkim uczestniczkom. Spotkanie zakończyło się wyznaczeniem zadania domowego, w której dziewczęta, podczas wieczornej modlitwy miały poprosić św. Teresę o opiekę nad sobą i rodzinami.

Wspólna agapa na zakończenie spotkania jeszcze bardziej zacieśniła relacje przyjaźni między dziewczętami i otworzyła na wzajemną pomoc.

Ostatnim punktem spotkania było wspólne zdjęcie przy figurze św. Teresy od Dzieciątka Jezus, znajdującej się w domu zakonnym sióstr Terezjanek.

Kolejne spotkanie formacyjne odbędzie się w grudniu i połączone będzie z warsztatami kulinarnymi przygotowującymi dzieci do świątecznych wypieków.

Należy ufać i mieć nadzieję, że spotkania formacyjne dla dzieci, nawet w nielicznych grupach, są zaczynem dobra, piękna i trwałych wartości. Obecność Świętych i Błogosławionych, w których wstawiennictwo wierzymy i przyzywam, jest siłą i wsparciem w formacyjnych i duszpasterskich działaniach.

s. Dawida Prusińska CST

Podziel się: