Z życia Wspólnoty

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Klerycy Franciszkańscy z wizytą

Z wielką radością przyjęłyśmy do naszego domu kleryków Franciszkańskich z prowincji warszawskiej i gdańskiej, którzy przygotowują się do święceń diakonatu i prezbiteratu.

Schola dziecięca przy parafii

Śpiew scholi dziecięcej podczas Mszy świętej niedzielnej z udziałem dzieci, jest posługą, która pozwala piękniej i pełniej przeżywać Eucharystię. To również nauka odpowiedzialności, sumienności i przylgnięcia do najwyższych wartości.

Przyjazd s. Ireny Pero

1o kwietnia br. gościłyśmy w naszym domu s. Reginę Stadnik, ekonomkę generalną, która przywiozła do naszej wspólnoty s. Irenę Pero z Moniek. Siostra Irena jest osobą leżącą i wymagającą całkowitej opieki.

Spotkanie wspólnoty

Podejmując wysiłek budowania wspólnoty mamy świadomość własnych niemocy i ułomności. Będąc razem łatwiej możemy odczytywać wolę Bożą i przyjmować siostrzane upomnienia.

Rekreacja u OO. Franciszkanów

W uroczystość Objawienia Pańskiego nasza wspólnota została zaproszona do OO. Franciszkanów na wspólną rekreację. Czas wspólnego przebywania umilała tombola, czyli gra planszowa z loteriami.

Jubileusz profesji s. Anieli Śniadkowskiej

W dniu 20 lutego 2021 roku w domu zakonnym w Ostródzie Jubileusz 60-lecia profesji zakonnej przeżywała s. Aniela Śniadkowska od Matki Bożej Pośredniczki wszelkich łask. Uroczystej Mszy św. w kaplicy zakonnej o godz. 12.00 przewodniczył ojciec proboszcz Robert Twardokus OFM oraz o. Kazimierz Brzozowski OFM.

Terezjanki u grobu swojego Założyciela

W niedzielę poprzedzającą rocznicę, tradycją jest, że u grobu Założyciela spotykają się duchowe córki – siostry Terezjanki. Również i w tym roku, w niedzielę 7 lutego br. przybyły do Torunia siostry z różnych domów zakonnych, aby uczcić rocznicę.

Praca, która buduje wspólnotę

Jednym z wymiarów życia zakonnego oprócz modlitw, posiłków, rekreacji jest wspólna praca, która buduje wspólnotę i posiada wymiar współodpowiedzialności za dom, Zgromadzenie, które jest dziedzictwem pokoleń sióstr Terezjanek. Praca zbliża siostry do siebie nawzajem i stanowi wielką okazję do świadczenia wzajemnej miłości.

Dzień Życia Konsekrowanego

W dniu dzisiejszym obchodziliśmy Święto Ofiarowania Pańskiego, potocznie zwane też jako Święto Matki Boskiej Gromnicznej. Na Mszy Świętej o godzinie 18:00 cała nasza wspólnota wzięła udział w uroczystej Mszy świętej sprawowanej w intencji osób konsekrowanych z okazji ustanowionego przez Św. Jana Pawła II Dnia Życia Konsekrowanego. 

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego, jest jedną z najdawniejszych w dziejach Kościoła katolickiego. Objawienie się Syna Bożego na naszej ziemi w tajemnicy Wcielenia i pokazania się poganom.